תיאור מוצר

זרוע-מקרן צמודת-תקרה
מיועדת לתקרה סטנדרטית, כאשר המרחק מהתקרה מינימלי. התקנה מהירה באמצעות בורג על ראש כדורי.