תיאור מוצר

זוג רמקולים שקועים עגולים Proficient C-600
רמקולים איכותיים לתקרת גבס "6.5, עשויים גרפיט וכוללים מפסק לכיוון טרבל ובס + 3dB.