תיאור מוצר

מעלית למקרן  אשר מותאמות להתקנה בתקרות,

בעלות ממשקים אוניברסלים.

מעליות למקרנים בכל הגדלים, בעלות מנגנון חשמלי